e-SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

Written By kom enampulpat on Minggu, 16 Desember 2012 | 12.50

 SPLG Individu e SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

SPLG online ini sebenarnya dibangunkan bertujuan untuk mengumpulkan maklumat kepakaran pegawai perkhidmatan pendidikan di Malaysia. Data kepakaran yang diperolehi membolehkan pihak BPG dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) @ Ministry of Education ( (MOE) khasnya melaksana dan memperkasakan perancangan latihan pada masa akan datang.

Modul e-profile SPLG merupakan sebahagian modul utama dalam e-SPLG login (Sistem Pengurusan Latihan Guru). Data asas SPLG e-Profile bagi kumpulan guru diakses terus dari sumber EMIS. Manakala data asas pegawai-pegawai di bahagian dan dijabatan sehingga kini masih lagi menggunakan data asas SPLG online. Data asas SPLG profile ini diselenggara oleh pegawai data/ suldp di bahagian dan jabatan masing-masing.

Bahagian Pendidikan Guru (BPG) sedang berusaha untuk menyelaras maklumat dan data tersebut dengan pangkalan data hrmis bagi membolehkan semua data diperolehi dari sumber yang sama.

1) SPLG e-Profile : Akses Masuk SPLG Online

 • Sila KLIK link ini : https://apps.moe.gov.my/splg
 • Dan….Klik pada modul Individu e-profile
 • Kemudian masukkan no. kad pengenalan anda dan kata laluan (password). Pastikan kata laluan yang anda masukkan adalah merupakan 4 digit kad pengenalan anda. Dan jangan lupa, apabila anda berjaya login e-SPLG e- profile modul individu tersebut, sila tukarkan semula kata laluan tersebut.
 • Selepas itu, anda sudah boleh menekan butang LOGIn

SPLG e Profile e SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

Setelah berjaya login, sila click pada perkataan e-Profile (seperti di dalam gambar di bawah).

SPLG KPM e SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

5. Terdapat beberapa bahagian data SPLG e-Profile yang perlu dikemaskini iaitu :

 • PROFIL INDIVIDU 1
 • PROFIL INDIVIDU 2
 • PENGALAMAN PERKHIDMATAN
 • ANUGERAH/PENGIKTIRAFAN
 • SUMBANGAN/PENGLIBATAN PROFESIONAL
 • SUMBANGAN/PENGLIBATAN BUKAN PROFESIONAL
 • KURSUS DIHADIRI TAHUN SEMASA |

Untuk mengemaskini data e-SPLG e-Profile, sila click pada bahagian yang berkaitan. Setelah selesai mengisi maklumat, click perkataan HANTAR.

SPLG Moe Login e SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

 Kemaksini Profile Individu 1 

SPLG Online e SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

 Kemaskini Profile Individu 2 
 • PROFIL INDIVIDU 2 : Kemaskini Oleh Guru Vokasional/Teknik Sahaja
 • KURSUS DIHADIRI TAHUN SEMASA : Hanya memaparkan semua kursus yang dihadiri bagi tahun yang berkenaan

SPLG KPM Login e SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

 Kemaksini Pengalaman Perkhidmatan 

SPLG Profile e SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

 Kemaskini Anugerah/Pengiktirafan 

SPLG Moe e SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

 Kemaskini Sumbangan/Penglibatan Profesional 

SPLG Login e SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

 Kemaskini Sumbangan/Penglibatan Bukan Profesional 

e Profile SPLG e SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

 Kursus Dihadiri Kehadiran Semasa 

P/S : Apa pandangan anda semenjak menggunakan perkhidmatan e SPLG e-Profile Online login ini?

Tagged as: SPLG


Anda sedang membaca artikel tentang

e-SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

Dengan url

http://inpogajebo.blogspot.com/2012/12/e-splg-e-profile-online-login-sistem.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

e-SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

namun jangan lupa untuk meletakkan link

e-SPLG e Profile Online (Login) : Sistem Pengurusan Latihan Guru (SLPG) KPM @ MOE

sebagai sumbernya

0 komentar:

Poskan Komentar

techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger